Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Autori: prof. dr. Ion Dobre
prof. dr. Adrian Victor Bădescu
Webmaster: Iulian Ilie-Nemedi
București, 2002