Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică
Autori: Ion Dobre                          
Floare Mustaţă-Horpos
Webmaster: Ilie-Nemedi Iulian