Influenţa Taxelor pe Bunuri Capital, pe Dividende şi pe Profituri Corporale

asupra Politicii De Investiţii De Dividende

Taxele şi impozitele pot avea impact asupra:

-          deciziei de finanţare;

-          deciziei de utilizare a câştigurilor;

-          politicii de investiţii.

în modelul dinamic al firmei (MDF) este considerată o singură taxă, taxa pe profituri corporale f. în realitate, acţionarii plătesc şi alte categorii de taxe: pe dividende (fd) şi pe bunurile capital (pe proprietate)(fg).

Modelul prezentat este o dezvoltare a MDF, pentru a considera aceste taxe. Se păstrează toate ipotezele prezentate la MDF, în plus survin următoarele ipoteze:

Ipoteza 1: fd > fg (taxa pe dividende depăşeşte taxa pe bunurile capital)

Ipoteza 2: performanţa modelului este maximizarea valorii prezente a firmei, calculată pe baza a două componente:

-  suma valorii actualizate a fluxurilor de dividende nete (după impozitare), pe intervalul [0, T];

-  valoarea finală, în valori reale, după impozitare, a activelor firmei.

(1)       

Ecuaţiile modelului:

(2)       

(3)       

(4)       

(5)       

(6)       

(7)       

Formularea modelului, după înlăturarea variabilei Y(t):

(1’)      

(2’)      

(3’)      

(4’)      

(5’)      

(6’)      

(7’)      

Lagrangeanul problemei:

(8)  

Condiţiile de optim:

(9)                  

(10)     

(11)     

(12)     

(13)     

(14)     

(15)     

(16)     

Condiţiile de transversalitate:

în cazul nostru:

Vor rezulta condiţiile:

*        

imposibil, întrucât  si

(11)

Condiţiile finale devin:

           

(12); din ipoteza 1: fd > fg, iar din (17) rezultă că ; deci nu se plătesc dividende pe traiectoria finală. Din calculul valorii finale a parametrului  rezultă o altă condiţie care trebuie satisfăcută pe traiectoria finală.

Am arătat că pe Tr 1 este satisfăcută relaţia: venitul marginal al acţiunii este mai mare decât costul autofinanţării.

(18)

RE este venitul marginal al unei acţiuni. Pe Tr 1 RE > i şi i > (1-f)r. în plus, se arată că pe traiectoria finală:

(19) venitul net (după impozitare) al unei acţiuni este egal cu venitul marginal al unei acţiuni după scăderea impozitului pe bunul capital.

             randamentul net, după impozitare care revine la o unitate monetară plătită pe acţiuni (bunuri capital), după impozitare.

            RE este sporul de venit obţinut prin creşterea cu o unitate monetară a valorii acţiunilor, investită în bunuri capital. Această unitate suplimentară de bunuri capital se impozitează cu fg.

Din (18) şi (19) avem:

;

traiectoria 1 este finală dacă se respectă această relaţie.

în mod corespunzător se selectează traiectoriile finale, care satisfac (17) şi (19).

Traiectorii finale

Tr. nr.

Proprietate

Este traiectorie finală dacă

1

2

3

 

Ca şi în cazul MDF identificăm două situaţii:  şi .

 

a) Cazul

şirul de traiectorii va fi: Tr 1® Tr 2® Tr 3® Tr 4® Tr 3

Firma începe un proces de dezvoltare pe traiectoria 1: întrucât venitul marginal al unei unităţi de bun capital, este mai mare decât costul marginal  firma împrumută la maxim.

            RE creşte dacă  creşte.


Pe traiectoria 1, RE (venitul marginal al unei acţiuni) este mai mare decât costul marginal cY; se justifică dezvoltarea pentru creşterea valorii acţiunilor, chiar din împrumut scump.

Dezvoltarea continuă până la Q*YX când comută pe traiectoria 2.

Pe traiectoria 2 împrumuturile fiind scumpe, firma va economisi prin amortizarea împrumutului.

Pe traiectoria 3, după amortizarea împrumutului, t2,3, acţiunile fiind ieftine, firma va prefera să-şi investească toate câştigurile, pentru creşterea valorii acţiunilor, până la atingerea valorii staţionare Q*X.

Pe traiectoria 4, firma plăteşte dividende şi încetează dezvoltarea, traiectoria fiind staţionară.

La un moment de timp t4,3, firma începe un nou proces de dezvoltare pe traiectoria 3, datorită taxelor fd şi fg.

Performanţa are două surse:

a)  creşterea valorii prezente a firmei prin fluxurile de dividende.

b) creşterea valorii prezente a capitalului social în momentul final.

întrucât , a doua sursă va duce la o creştere mai mare a valorii firmei. Diferenţa de timp (T - t), t < T, va reduce într-o anumită măsură această creştere.

Decizia de continuare a distribuirii profiturilor sau de reţinere a câştigurilor depinde de relaţia:

Relaţia satisfăcută cu „ > ” semnifică faptul că se împart profiturile, întrucât dividendele vor duce la creşterea într-o măsură mai mare a valorii firmei; „ < ” va conduce la reţinerea profiturilor pentru investiţii, crescându-se valoarea finală a acţiunilor.

Momentul de comutare t4,3 satisface relaţia cu „ = ”, T fiind fixat.

în modelul MDF, t* = T, neexistând taxele fd şi fg, iar profiturile se împart în totalitate, întrucât se pierde prin întârzierea din momentul curent la T.

Comutarea de la traiectoria 4 la traiectoria 3 se face în momentul t4,3, firma dezvoltându-se în continuare până în momentul final T.


b) Cazul  - împrumuturi ieftine

Traiectoria de magistrală este secvenţa: Tr 1® Tr 5® Tr 1® Tr 2® Tr 3.

Firma porneşte dezvoltarea pe traiectoria 1:

-          împrumută la maxim, pentru că împrumuturile sunt ieftine;

-          investeşte toate câştigurile pentru că RE > i (venitul marginal al unei acţiuni este mai mare decât rata de revenire a acţionarilor).

în acest fel, rata de creştere a firmei pe traiectoria 1 este foarte mare. Când s-a atins Q*Y, RE devine egal cu i, se intră pe traiectoria 5 unde investiţia scade la nivelul înlocuirii capitalului, traiectoria 5 fiind traiectoria stationară.

Datorită faptului că , va exista un moment t5,1 când:

, T dat.

în acest moment, firma încetează distribuirea dividendelor şi porneşte expansiunea pe traiectoria 1, reţinând profiturile pentru dezvoltare.

Firma işi va creşte şi împrumutul, întrucât acesta este ieftin, sporindu-şi rata de creştere, până când Q = Q*YX, pe traiectoria 2.

Pe traiectoria 2:

            ; venitul marginal al unei unităţi de capital este egal cu costul marginal al împrumutului. în acest caz este optimal să se returneze împrumuturile păstrându-se investiţiile la nivelul de înlocuire.

Pe traiectoria 2, . Momentul de comutare se stabileşte când .

Dacă după plata împrumutului , firma işi continuă dezvoltarea pe traiectoria 3, sporindu-şi producţia peste Q*YX, până în momentul T.

Traiectoriile care succed traiectoria 5 depind de diferenţa între ratele de impozitare fd şi fg.

Dacă  are o valoare mică, momentul t5,1 în care firma reîncepe dezvoltarea după o perioadă de plată a dividendelor este amânat.

Este posibil ca acest moment t5,1 să fie foarte aproape de T şi firma nu mai are posibilitatea să-şi crească producţia de la Q*Y la Q*YX şi atunci traiectoria finală este traiectoria 1.

Spre deosebire de MDF, traiectoriile de magistrală nu mai au aceeaşi traiectorie finală.