Reoptimizare

 

Presupunem că am rezolvat o problemă de programare liniară, cunoscând pentru aceasta soluția optimă de bază xB =B-1Śb, inversa bazei B-1 și tabelul simplex corespunzător soluției optime. Ne propunem să vedem, în condițiile în care se modifică unele din datele problemei, ce anume din rezolvarea fostei probleme mai poate fi folosit la rezolvarea noii probleme, în încercarea de a rezolva noua problemă într-un timp mai scurt decât cel necesar rezolvării acesteia de la zero, cu algoritmul simplex. Acest deziderat corespunde ideii de a folosi experiența anterioară. De asemenea, ne propunem să vedem ce influență au diferitele tipuri de modificări ale datelor problemei asupra soluțiilor, atât din punct de vedere matematic cât și economic.

Datele problemei sunt constituite din:

 

-        coeficienții funcției obiectiv = componentele vectorului c

-        termenii liberi ai restricțiilor = componentele vectorului b

-        coeficienții variabilelor din restricții = elementele matricii A

 

O modificare poate afecta toate cele trei grupe.

Vom analiza efectele modificărilor începând de la cazurile cele mai simple:

 

Cazul 1. Dacă se modifică doar elementele vectorului c ź

 

Deoarece matricea A și vectorul b rămân aceleași, avem același sistem de restricții și deci aceeași mulțime de soluții admisibile. Soluția optimă a fostei probleme, fiind în particular soluție de bază admisibilă a sistemului de restricții, va fi soluție admisibilă de bază și în noua problemă. Dispunem deci de o soluție inițială admisibilă de bază și, deci, putem aplica algoritmul simplex primal direct de la faza a doua. Se construiește tabelul simplex corespunzător soluției, în problema modificată:

 

 

 

 

xB

xB

xB

xS

 

 

 

B-1Śb

 

 

Im

 

B-1ŚS

 

 

Ś B-1Śb

0

 

care este de fapt fostul tabel, în care se recalculează . Avem două cazuri:

a)      Dacă toți  ³ 0, soluția este optimă;

b)      Dacă există un < 0, se aplică în continuare algoritmul simplex primal, până la găsirea soluției optime.

Exemplu: Pentru problema:

 

 

F.S.

(max) f = 3x1 –x2 + 2x3

x1, x2, x3 ³ 0

Û

(max)f = 3x1 – x2 +2x3 – Ma1

x1, x2, x3, s1, s2, a1 ³ 0

 

obținem în final următorul tabel simplex:

 

 

 

 

3

-1

2

0

0

0

-M

xB

xB

x1

x2

x3

s1

s2

s3

a1

3

x1

3

1

0

0

1

1

2

-2

2

x3

2

0

0

1

0

1

1

-1

-1

x2

1

0

1

0

0

-1

-2

2

 

 

12

0

0

0

3

6

10

M - 10

 

1. Dacă noua funcție obiectiv este = x1 – 2x2 + 5x3 atunci tabelul corespunzător va fi:

 

 

 

 

1

-2

5

0

0

0

-M

xB

xB

x1

x2

x3

s1

s2

s3

a1

1

x1

3

1

0

0

1

1

2

-2

5

x3

2

0

0

1

0

1

1

-1

-2

x2

1

0

1

0

0

-1

-2

2

 

 

11

0

0

0

1

8

11

M - 11

 

toți ³ 0, ne aflăm în cazul a) și soluția care dădea optimul fostei probleme este soluția optimă și în noua problemă.

2. Dacă noua funcție obiectiv este = x1 + 3x2 - 2x3 atunci tabelul corespunzător va fi:

 

 

 

 

1

3

-2

0

0

0

-M

xB

xB

x1

x2

x3

s1

s2

s3

a1

1

x1

3

1

0

0

1

1

2

-2

-2

x3

2

0

0

1

0

1

1

-1

3

x2

1

0

1

0

0

-1

-2

2

 

 

2

0

0

0

1

-4

-6

M + 6

 

există  < 0 (de exemplu ), ne aflăm în cazul b) și soluția care dădea optimul fostei probleme nu este optimă și în noua problemă, pentru găsirea celei optime (dacă există!) trebuind să aplicăm în continuare algoritmul simplex primal.

 

Cazul 2 Dacă se modifică doar componentele vectorului b ź

 

Deoarece matricea A rămâne aceeași, fosta bază rămâne bază și în noua problemă. Soluția corespunzătoare va fi:  iar . În concluzie, noua soluție ar putea sau nu să aibă toate componentele pozitive (după cum este noul b’), dar sigur toți Dj rămân pozitivi (fiind aceeași cu cei ai soluției fostei probleme, care era optimă), deci soluția este cel puțin dual admisibilă de bază. Vom avea două cazuri:

a)      Dacă  atunci soluția este și primal admisibilă, deci este soluția optimă a noii probleme;

b)      Dacă  are cel puțin o componentă negativă atunci soluția este doar dual admisibilă de bază și vom continua cu algoritmul simplex dual pentru găsirea celei optime (dacă ea există!).

 


Exemplu Pentru problema:

 

 

F.S.

(max) f =  - 4x1 – x2 + 2x3

x1, x2, x3 ³ 0

Û

(max) f =  - 4x1 – x2 + 2x3 –Ma1

 x1,x2, x3, s1, s2, s3, a1 ³ 0

 

obținem în final următorul tabel simplex:

 

 

 

 

-4

-1

2

0

0

0

-M

xB

xB

x1

x2

x3

s1

s2

s3

a1

0

s1

22

0

1

0

0

0

s2

11

0

0

1

-1

2

x3

5

1

0

0

0

 

 

10

0

0

0

 

M

 

din care obținem inversa bazei B = ca fiind B-1 =

1. Dacă noul vector al termenilor liberi, din problema la forma standard, ar fi b’ = (2, 5, 6)T atunci tabelul corespunzător ar fi:

 

 

 

 

-4

-1

2

0

0

0

-M

xB

B

x1

x2

x3

s1

s2

s3

a1

0

s1

4

0

1

0

0

0

s2

5

0

0

1

-1

2

x3

2

1

0

0

0

 

 

4

0

0

0

 

M

 

toate componentele soluției ar fi pozitive, ne-am afla în cazul a) și soluția găsită ar fi soluția optimă în noua problemă.

2. Dacă noul vector al termenilor liberi din problema la forma standard ar fi b’ = (5, 6, 3)T atunci tabelul corespunzător ar fi:

 

 

 

 

-4

-1

2

0

0

0

-M

xB

B

x1

x2

x3

s1

s2

s3

a1

0

s1

6

0

1

0

0

0

s2

-1

0

0

1

-1

2

x3

1

1

0

0

0

 

 

2

0

0

0

 

M

 

ar exista componente ale soluției strict negative (de exemplu x3 = -1), ne-am afla în cazul b), soluția nu ar fi primal admisibilă și, pentru găsirea celei optime, (dacă există!) vom aplica în continuare algoritmul simplex dual.

 

Cazul 3. Dacă apar k variabile suplimentare, cu coeficienții corespunzători, în funcția obiectiv și în restricții.

Această modificare are ca efect adăugarea a k coloane la matricea A și a k elemente la vectorul c, numărul de restricții (și deci de linii ale matricii A și de elemente ale vectorului b) rămânând același.

Deoarece, în momentul ajungerii la soluția optimă, în sistem se află doar restricții independente între ele, rangul matricii este egal cu numărul de linii (care este mai mic decât numărul de coloane) și, din acest motiv, adăugarea oricâtor coloane nu îl va modifica. Baza fostei matrici rămâne deci bază și în noua matrice, soluția xB = B-1Śb ³ 0 rămâne soluție de bază a noului sistem de restricții (B și b fiind aceeași), deci este și o soluție de bază primal admisibilă a noii probleme. Tabelul corespunzător acestei baze, în noua problemă, este cel anterior, la care se adaugă k coloane astfel:

 

-       pe linia variabilelor se adaugă noile variabile;

-       pe linia coeficienților funcției obiectiv se adaugă coeficienții corespunzători noilor variabile;

-       în interiorul tabelului, sub fiecare variabilă nou introdusă, se adaugă coloana B-1Śak, unde ak este vectorul coloană format din coeficienții variabilei xk, nou introduse în restricțiile problemei;

-       Dk, corespunzători noilor variabile, se calculează cu formula cunoscută: Dk = ŚB-1Śak - ck.

 

Vom avea două cazuri:

 

a)      Dacă toți Dk sunt pozitivi, soluția optimă a fostei probleme este soluție optimă și pentru noua problemă;

b)     Dacă există un indice k, pentru care Dk < 0, atunci soluția este doar primal admisibilă și vom aplica în continuare algoritmul simplex primal, pentru găsirea soluției optime (dacă ea există!)

 

 

 

 

 


Exemplu Fie problema:

 

 

F.S.

 

(max) f =  3x1 + 4x2 – 2x3

x1, x2, x3 ³ 0

Û

(max) f =  3x1 + 4x2 – 2x3 –Ma1

 x1,x2, x3, s1, s2, s3, a1 ³ 0

 

pentru care obținem tabelul simplex final:

 

 

 

 

3

4

-2

0

0

0

-M

xB

xB

x1

x2

x3

s1

s2

s3

a1

4

x2

4

0

1

0

3

3

x1

1

1

0

0

-2

-2

x3

2

0

0

1

0

1

-1

0

 

 

15

0

0

0

 

4

 2

M

 

de unde găsim inversa bazei B =  ca fiind B-1 =  .

1. Dacă introducem, în plus, variabilele x4, x5 și x6, obținând problema la forma standard:

 

(max) f =  3x1 + 4x2 – 2x3 +2x4 – 20x5 –x6 –Ma1

 

x1, x2, x3, x4, x5, x6, s1, s2, s3, a1 ³ 0

 

vom obține tabelul corespunzător bazei B, în noua problemă, prin:

 

-       adăugarea variabilelor x4, x5, x6 la linia variabilelor;

-       adăugarea coeficienților 2, -20, -1 corespunzători acestor variabile la linia coeficienților funcției obiectiv;

-       adăugarea coloanelor:

a4 =  Ś  = ,

a5 =  Ś  = ,

a6 =  Ś  = .

-       adăugăm:

-       D4 = ŚB-1Śa4 – c4 = 1

-       D5 = ŚB-1Śa5 – c5 =

-       D6 = ŚB-1Śa6 – c6 =

 

și, final, obținem tabelul:

 

 

 

 

3

4

-2

2

-20

-1

0

0

0

-M

xB

xB

x1

x2

x3

x4

x5

x6

s1

s2

s3

a1

4

x2

4

0

1

0

5

3

3

x1

1

1

0

0

-3

-2

-2

x3

2

0

0

1

4

-1

3

0

1

-1

0

 

 

15

0

0

0

1

 

4

 2

M

 

Se observă că toți Dj sunt pozitivi, deci soluția este optimă.

 

2. Dacă, pentru aceeași modificare, alegem coeficientul lui x5 egal cu –10, în loc de –20, în tabel se va modifica doar D5, care va avea valoarea  și ne vom afla în cazul b) (deoarece D5 < 0); vom continua căutarea soluției optime cu algoritmul simplex primal.

 

Cazul 4.  Dacă se adaugă o restricție

 

Efectul este adăugarea unei linii la matricea A și a unui element la vectorul b.

Se verifică dacă fosta soluție de optim verifică noua restricție. Dacă o verifică, ea este soluția de optim și a noii probleme. Dacă nu o verifică, vom căuta în continuare noua soluție de optim (dacă ea există!).

Deoarece rangul matricii A era egal cu numărul de linii (care era mai mic decât numărul de coloane), prin adăugarea unei linii rangul noii matrici va fi cu 1 mai mare (dacă nu s-ar întâmpla așa ar rezulta că noua restricție este o combinație a celor anterioare și, deci, nu are nici un efect asupra mulțimii soluțiilor, putând fi eliminată din sistem, noua problemă fiind de fapt aceeași cu fosta problemă, care e deja rezolvată).

În acest caz, fosta bază nu mai este bază în noua matrice, ci doar un minor cu determinantul diferit de zero, de dimensiune cu 1 mai mică decât rangul matricii. Pentru a obține baza noii probleme vom borda fosta bază cu noua linie și o coloană.

Din ultimul tabel simplex al fostei probleme, putem scrie fostul sistem la forma:

 

xB +B-1·S·xS = B-1·b = xB

 

de unde scoatem variabilele principale în funcție de cele secundare, le înlocuim în noua restricție și apoi aranjăm ca termenul liber bm+1 obținut să fie pozitiv (înmulțind eventual restricția cu –1). Adăugăm noua restricție, sub forma obținută, la sistemul inițial, scris sub forma corespunzătoare ultimului tabel simplex. Avem trei cazuri:

 

a)       Dacă restricția este de tipul “£”, introducem variabila de abatere s, care va avea coeficientul +1 și baza va fi formată din coloanele corespunzătoare fostelor variabile principale, plus coloana variabilei s, obținând matricea unitate. Tabelul corespunzător în noua problemă va fi fostul tabel, la care se adaugă:

 

-      o linie în plus, pe care:  cs = 0 în coloana coeficienților din funcția obiectiv ai variabilelor din baza, s în coloana variabilelor bazei, bm+1 în coloana soluției de bază, coeficienții noii restricții (adusă la ultima formă) în interiorul tabelului și 1 in dreptul noii variabile s.

-      o coloană în plus corespunzătoare lui s, care va fi vector unitar.

 

În acest caz, noii Dj vor fi foștii Dj (deoarece cs = 0), la care se adaugă cel corespunzător lui s (egal cu 0, deoarece s este din bază). Soluția are toate componentele pozitive și toți Dj pozitivi, deci este soluția optimă căutată.

b)       Dacă restricția este de tipul “³” variabila de abatere va avea coeficientul –1 și soluția corespunzătoare este doar dual admisibilă (deoarece s = -bm+1 < 0); vom continua căutarea soluției optime cu algoritmul simplex dual.

c)       Dacă restricția este cu “=”, se introduce variabila artificială a, cu ca = -M, se construiește tabelul asociat ca la cazul a) și se obține o soluție admisibilă (deoarece a = bm+1 ³ 0), cu Dj depinzând de M (deoarece ca = -M). Se continuă cu algoritmul simplex primal.

 

Exemplu  Fie problema:

 

 

 

F.S.

 

(max) f = x1 –3x2 + 2x3

x1, x2, x3 ³ 0

Û

(max) f = x1 –3x2 + 2x3

x1, x2, x3, s1, s2, s3, a1 ³ 0

 

pentru care obținem tabelul final:


 

 

 

 

1

-3

2

0

0

0

-M

cB

xB

xB

x1

x2

x3

s1

s2

s3

a1

0

s2

54

0

11

0

2

1

3

-1

2

x3

99

0

22

1

3

0

4

0

1

x1

27

1

6

0

1

0

1

0

 

 

225

0

53

0

7

0

9

M

 

din care putem scrie sistemul de restricții sub forma:

 

  Þ   

 

1. Dacă noua restricție ar fi 2x1 + x2 – x3 £ 7 atunci soluția de optim (x1 = 27, x2 = 0, x3 = 99) ar verifica noua restricție și ar fi soluție de optim și pentru noua problemă.

2. Dacă noua restricție ar fi 3x1 +2x2 + x3 £ 8 ea nu ar fi verificată de fosta soluție de optim. Înlocuind în această restricție s2, x1 și x3, cu expresiile obținute în sistemul de mai sus, rezultă:

 

3·(27 – 6x2 – s1 – s3) + 2x2 + (99 – 22x2 – 3s1 – 4s3) £ 8

Û -38x2 – 6s1 – 7s3 £ -172  Û  38x2 + 6s1 + 7s3 ³ 172

Û    38x2 + 6s1 + 7s3 – s = 172

 

și sistemul:   iar în final, tabelul:

 

 

 

 

1

-3

2

0

0

0

0

cB

xB

xB

x1

x2

x3

s1

s2

s3

s

0

s2

54

0

11

0

2

1

3

0

2

x3

99

0

22

1

3

0

4

0

1

x1

27

1

6

0

1

0

1

0

0

s

-172

0

38

0

6

0

7

1

 

 

225

0

53

0

7

0

9

0

 

în care soluția de bază este dual admisibilă. Se continuă rezolvarea problemei cu algoritmul simplex dual.

 

3. Dacă noua restricție ar fi x1 + x2 + x3 = 100 ea nu ar fi verificată de fosta soluție. Prin înlocuirea lui x1 și x3 obținem:

 

(27 – 6x2 – s1 – s3) + x2 + (99 – 22x2 – 3s1 – 4s3) = 100

Û -27x2 – 4s1 – 5s3 = -26  Û  27x2 + 4s1 + 5s3 = 26

Û    27x2 + 4s1 + 5s3 + a = 26

 

rezultă sistemul:   iar în final, tabelul:

 

 

 

 

1

-3

2

0

0

0

-M

cB

xB

xB

x1

x2

x3

s1

s2

s3

a

0

s2

54

0

11

0

2

1

3

0

2

x3

99

0

22

1

3

0

4

0

1

x1

27

1

6

0

1

0

1

0

-M

a

26

0

27

0

4

0

5

1

 

 

-26M + 225

0

-27M + 53

0

-4M + 7

0

-5M + 9

0

 

în care soluția de bază este primal admisibilă. Se continuă rezolvarea problemei cu algoritmul simplex primal.

 

Cazul 5. Dacă se modifică coeficienții unei variabile xj

 

Efectul este modificarea coloanei aj ź  din A și/sau a coeficientului cj ź  din funcția obiectiv. Avem două variante:

 

Cazul 5.1 Coloana aj nu face parte din B. În acest caz fosta bază B rămâne bază și în noua problemă, soluția corespunzătoare este aceeași: xB = B-1·b și tabelul corespunzător este fostul tabel, în care se modifică doar coloana corespunzătoare variabile xj:

 

cj ź ,   B-1·aj ź B-1·,   Dj ź

 

Avem două cazuri:

 

-        Dacă fosta soluție optimă rămâne optimă și în noua problemă.

-        Dacă < 0 fosta soluție optimă este doar primal admisibilă și se va continua rezolvarea problemei cu algoritmul simplex primal.

 

Exemplu Fie problema:

 

 

F.S.

 

(max) f = 2x1 +3x2 + 4x3

x1, x2, x3 ³ 0

Û

(max) f = 2x1 +3x2 + 4x3

x1, x2, x3, s1, s2, s3, a1 ³ 0

 

După rezolvare, se obține tabelul simplex final de mai jos, din care se găsește inversa bazei

B = ca fiind B-1 =


 

 

 

 

 

2

3

4

0

0

0

-M

cB

xB

xB

x1

x2

x3

s1

s2

s3

a1

2

x1

10

1

0

0

0

0

s1

90

0

0

15

1

5

6

-1

3

x2

9

0

1

1

0

0

 

 

47

0

0

2

0

M

 

 

1.      Dacă se modifică coeficienții variabilei x3, problema devenind:

 

 

F.S.

(max) f = 2x1 +3x2 + 2x3

x1, x2, x3 ³ 0

Û

(max) f = 2x1 +3x2 + 2x3

x1, x2, x3, s1, s2, s3, a1 ³ 0

 

noua coloană corespunzătoare lui x3 va fi a/3 = ·= iar D/3 =  < 0, deci

ne aflăm în cazul b) și vom continua rezolvarea problemei cu algoritmul simplex primal, de la tabelul:

 

 

 

 

2

3

2

0

0

0

-M

cB

xB

xB

x1

x2

x3

s1

s2

s3

a1

2

x1

10

1

0

0

0

0

0

s1

90

0

0

-1

1

5

6

-1

3

x2

9

0

1

0

0

 

 

47

0

0

0

M

 

2.      Dacă se modifică coeficienții variabilei x3, problema devenind:

 

 

 

F.S.

(max) f = 2x1 +3x2 - 3x3

x1, x2, x3 ³ 0

Û

(max) f = 2x1 +3x2 – 3x3

x1, x2, x3, s1, s2, s3, a1 ³ 0

noua coloană corespunzătoare lui x3 va fi a/3 = ·= iar D/3 =  < 0, deci ne aflăm în cazul a) cu fosta soluție optimă și pentru noua problemă, tabelul final fiind:

 

 

 

 

2

3

-3

0

0

0

-M

cB

xB

xB

x1

x2

x3

s1

s2

s3

a1

2

x1

10

1

0

0

0

0

s1

90

0

0

16

1

5

6

-1

3

x2

9

0

1

0

0

 

 

47

0

0

0

M

 

 

Cazul 5.2  Coloana aj face parte din baza B. În acest caz fosta bază nu mai există în noua matrice A. Noul minor B’, obținut prin înlocuirea lui aj cu  în B, poate fi:

-        neinversabil (det B’ = 0) caz în care trebuie căutată altă bază;

-        inversabil, soluția corespunzătoare x = (B’)-1·b putându-se în următoarele situații:

-        are toate componentele pozitive (x ³ 0), deci este primal admisibilă și putem aplica în continuare algoritmul simplex primal;

-        are componente strict negative, dar are toți Dj pozitivi, deci este dual admisibilă și putem aplica în continuare algoritmul simplex dual;

-        are componente strict negative și există Dj strict negativi, deci nu este nici primal nici dual admisibilă și trebuie căutată altă bază.

 

Se observă că există variante când trebuie căutate alte baze și, chiar în cazurile când putem folosi noua bază, avem de făcut calcule laborioase (inversarea lui B’, calculul produselor B-1·b și B-1·A și calculul noilor Dj). Din acest motiv vom aplica următorul procedeu (fără a mai verifica posibilitatea existenței unui caz favorabil de mai sus):

 

pasul 1. Se scriu în noua problemă (adusă la forma canonică) toți termenii cu variabila xj ca o sumă de doi termeni, unul având coeficient fostul coeficient al variabilei xj iar celălalt diferența dintre aceștia:

 

 · xj = cj · xj + ( - cj) · xj

· xij = aij · xj + ( - aij) · xj

 

pasul 2. Se înlocuiește în toți termenii de forma ( - cj) · xj și ( - aij) · xj, variabila xj cu o nouă variabilă y și se adaugă la sistem restricția xj = y, obținându-se o problemă echivalentă.

 

pasul 3. Pentru noua problemă, se aplică procedeul de la cazul 4 pentru varianta c), obținându-se o soluție de bază admisibilă cu care se continuă cu algoritmul simplex primal.

 

 

Exemplu După rezolvarea problemei:

 

 

F.S.

 

(max) f = 2x1 +3x2 + 5x3

x1, x2, x3 ³ 0

Û

(max) f = 2x1 +3x2 + 5x3

x1, x2, x3, s1, s2, s3 ³ 0

 

se obține soluția optimă și tabelul pentru baza corespunzătoare variabilelor (x1, x3, s3), în care (x1 = 2, x3 = 2, s3 = 0) și tabelul:

 

 

 

 

2

3

5

0

0

0

cB

xB

xB

x1

x2

x3

s1

s2

s3

2

x1

2

1

0

0

5

x3

2

0

1

0

0

s3

0

0

0

1

 

 

14

0

0

0

 

B și B-1 fiind date mai jos:

B =                    B-1 =

Dacă presupunem că se modifică coeficienții variabilei x3, noua problemă fiind:

 

 

F.S.

 

(max) f = 2x1 +3x2 + 2x3

x1, x2, x3 ³ 0

Û

(max) f = 2x1 +3x2 + 2x3

x1, x2, x3, s1, s2, s3 ³ 0

 

deoarece x3 face parte din bază, vom face transformarea:

 

 

F.S.

(max) f = 2x1 +3x2 + 2x3

x1, x2, x3, s1, s2, s3 ³ 0

Û

(max) f = 2x1 +3x2 + 5x3 - 3y

x1, x2, x3, s1, s2, s3, y ³ 0

 

Din primele trei ecuații scoatem variabilele fostei baze (x1, x3, s3) în funcție de celelalte, înmulțind sistemul cu B-1. Coeficienții fostelor variabile se iau din ultimul tabel iar ai lui y se calculează înmulțind coloana coeficienților lui cu B-1. Avem:

 

B-1 · = · =

 

deci sistemul va avea forma: 

 

Din primele trei ecuații se scot variabilele bazei în funcție de celelalte:

 

apoi se înlocuiesc în ultima ecuație:  Û  în care se adaugă variabila de abatere a și se adaugă la sistem. Se obține în final problema:

 

(max) f = 2x1 +3x2 + 5x3 - 3y

 

Tabelul corespunzător va fi:

 


 

 

 

 

2

3

5

-3

0

0

0

-M

cB

xB

xB

x1

x2

x3

y

s1

s2

s3

a

2

x1

2

1

0

0

0

5

x3

2

0

1

0

0

0

s3

0

0

0

1

0

-M

a

2

0

0

0

1

 

 

14-2M

0

-M

0

M

+M

-M

0

0

 

în care soluția de bază este admisibilă și vom continua rezolvarea cu algoritmul simplex primal.

 

Din punct de vedere economic, situațiile de mai sus pot fi foarte bine exemplificate pe cazul unei întreprinderi care fabrică n produse folosind m materii prime și dorește găsirea acelor cantități ce trebuie fabricate din fiecare produs astfel încât să obțină profitul total maxim.

În acest caz coeficienții problemei vor fi:

 

-        cj = profiturile unitare  obținute prin vânzarea celor n produse.

-        bi = disponibilurile din cele m materii prime.

-        aij = coeficienții tehnologici.

 

1.      Modificarea coeficienților funcției obiectiv poate însemna fie o reevaluare a profiturilor unitare, fie pur și simplu schimbarea obiectivului propus (de exemplu maximizarea veniturilor sau minimizarea cheltuielilor în loc de maximizarea profitului, caz în care ci ar avea alte semnificații (venit unitar, cost unitar) și deci cu totul alte valori).

2.      Modificarea termenilor liberi poate însemna modificarea posibilităților de procurare a materiilor prime prin pierderea unor furnizori sau realizarea de contracte cu noi furnizori.

3.      Apariția de coloane în plus înseamnă lărgirea gamei de produse.

4.      Apariția de noi restricții poate înseamnă existența unei resurse care nu fusese luată în considerare până acum, deoarece limitele datorate acesteia erau suficient de largi pentru a nu influența soluția, în urma modificării acestor limite ele putând modifica soluția.

5.      Modificarea coloanelor poate însemna fie schimbarea gamei sortimentale, fie schimba­rea tehnologiei de fabricație.