Cursuri

Seminarii

1. Reţele sociale complexe

- Definiţii, specific;

- Exemple

- Relaţia cu alte tipuri de reţele: economice, financiare, tehnologice, energetice, biologice, de comunicare

1. Reţele sociale complexe

- Exemple: reţele de comunicare, reţele economice, ecosisteme de afaceri, internet, www, reţele de socializare

2. Reţelele sociale şi semantica web.

- Semantica web. Web 2.0, web 3.0

- Aplicaţii ale semanticii web Ón reţelele sociale

- Organizarea, modelarea şi agregarea cunoştinţelor Ón reţelele sociale pe baza semanticii web

- Aplicaţii social semantice.

2. Reţelele sociale şi semantica web.

- Web 2.0, web 3.0, exemple

- Aplicaţii ale semanticii web Ón reţelele sociale: exemple

- Aplicaţii social semantice.

3. Sociocibernetica

- Creşterea complexităţii sociale

- Autopoiesis (auto-creaţia sistemelor sociale ca sisteme cibernetice)

- Observarea sistemelor sociale

3. Sociocibernetica

- Exemple: Creşterea complexităţii sociale

- Autopoiesis Ón economie

- Instrumente şi mărimi Ón observarea sistemelor sociale

4. Informatica socială.

- Concepte;

- Metode;

- Instrumente de analiză;

- Predicţii;

- Aplicaţii;

4. Informatica socială.

- Instrumente de analiză

- Predicţii

- Aplicaţii

5.  Reţele socio-tehnologice.

-          Concepte

-          Analiza reţelelor sociotehnologice

-          Modele sociotehnologice

-          Exemple

6.  Reţele socio-tehnologice.

-          Modele sociotehnologice

-          Exemple

6. Socionica

- Modelarea multi-layer

- Organizare, auto-organizare

- Emergenţa structurilor sociale

- De la sisteme multiagent la siteme bazate pe comunicare

6. Socionica

- Modelarea multi-layer: exemple

- Organizare, auto-organizare: exemple

- Emergenţa structurilor sociale: exemple

- Sisteme multiagent vs. siteme bazate pe comunicare

7. Inteligenţa socială

- Diferite abordari ale conceptului de inteligenţă;

- Conştientizarea situaţională, prezenţa, autenticitatea, claritatea, empatia;

- Aptitudinile de comunicare.

7. Inteligenţa socială

- Măsuri ale inteligenţei: exemple;

- Studiu de caz privind conştientizarea situaţională, prezenţa, autenticitatea, claritatea, empatia, aptitudinile de comunicare.

8. Cunoaşterea socială

- Crearea si distribuirea cunoştinţelor

- Cultura organizaţională

- Spaţiul cunoştinţelor sociale

- Managementul cunoştinţelor Óntr-o firmă: intranetul

8. Cunoaşterea socială

- Studiul traseului: 1. crearea şi distribuirea cunoştinţelor, 2. managementul cunoştinţelor, 3. luarea deciziilor privind investiţiile intr-o firmă

9. Sisteme de educaţie socială (social learning)

- Definiţii, istoric;

- Sisteme critice de educaţie socială;

- Sisteme de educaţie vs. reţele sociale şi tehnologice;

- Educaţia socială vs. Sistemul economic

9. Sisteme de educaţie socială (social learning)

- Limite, identitate, traiectorie, participare ca instrumente utilizate Ón inţelegerea şi managementul schimbărilor Ón sisteme

10. Analiza reţelelor sociale;

- Metode de analiză: modelare matematică, indicatori, proprietăţi;

- Evoluţia reţelelor sociale;

- Aplicaţii

10. Analiza reţelelor sociale;

- Metode de analiză: modelare matematică, indicatori, proprietăţi: exemple;

- Evoluţia reţelelor sociale: exemple;

- Aplicaţie pe cazul unei localităţi Ón dezvoltare

11. Reţelele sociale pentru afaceri;

- Activitatea de cercetare Ón firme

- Managementul informaţiei

- Ecosisteme de afaceri

- Măsuri ale mediului social de afaceri

11. Reţelele sociale pentru afaceri;

- Exemple de ecosisteme de afaceri

12. Internetul şi reţelele de comunicare;

- Internet vs. reţeaua WWW

- Reţele de comunicare actuale

12. Internetul si reţelele de comunicare;

- Internetul şi reţeaua WWW vs reţele de comunicare: exemple, telefonie mobilă

13. Reţele de socializare

- Exemple: YouTube, Facebook si Twitter;

- Comunităţi virtuale;

- Inflenţa asupra comportamentului utilizatorilor: politic, economic, e-learning, epidemii, zvonuri, opinii;

13. Reţele de socializare

- Exemple: YouTube, Facebook si Twitter;

- Comunităţi virtuale: exemple;

- Inflenţa asupra comportamentului utilizatorilor: politic, economic, e-learning, epidemii, zvonuri, opinii: exemple;

14. Studiul complexităţii sistemelor sociale

- modele teoretice

- instrumente de studiu

- SACS

14. Studiul complexităţii sistemelor sociale

- softuri utilizate pentru studiul complexităţii sistemelor sociale.