Bazele Ciberneticii Economice

Capitolul 1: APARITIA SI DEZVOLTAREA CIBERNETICII. OBIECTUL SI METODELE CIBERNETICII ECONOMICE
Capitolul 2: SISTEMUL ADAPTIV COMPLEX
Capitolul 3: CONECTIVITATE SI INTERDEPENDENTA IN SISTEMELE ADAPTIVE COMPLEXE
Capitolul 4: PROCESE FEEDBACK FUNDAMENTALE IN SISTEMELE ADAPTIVE COMPLEXE
Capitolul 5: AUTOORGANIZARE SI EMERGENTA IN SISTEMELE ADAPTIVE COMPLEXE
Capitolul 6: AGENTI SI MODELAREA BAZATA-PE-AGENTI
Capitolul 7: ECONOMIA DE PIATA - SISTEM ADAPTIV COMPLEX
Bibliografie: BIBLIOGRAFIE